Benchmark

Wijs Benchmark© voor onderwijsinstellingen

Wijs Accountants heeft een Onderwijs Benchmark ontwikkeld. Deze benchmark voeren wij uit voor vergelijkbare scholen (instellingen) binnen bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. Door het vergelijken van kengetallen en kosten levert de benchmark diepgaande informatie, op het gebied van bijvoorbeeld financiën, personeel, ICT en huisvesting. Het doel van de benchmark is dan ook om te leren van elkaar en zo de middelen nog efficiënter in te kunnen zetten. 

Hoe ziet de Onderwijs Benchmark© eruit?

De Benchmark gaat standaard in op de volgende onderwerpen en kengetallen: financiën, personeel, ICT en huisvesting. De onderwerpen worden diepgaand uitgewerkt. De gegevens komen niet alleen uit de jaarrekening, maar vooral uit de onderliggende administraties. Er wordt onderscheid gemaakt in het primaire proces, het secundaire proces (algemeen ondersteunend personeel) en overhead (directie, ICT, administratie). Ook wordt bijvoorbeeld vergeleken hoevel uren docenten besteden aan lesgeven ten opzichte van het totale aantal uren dat docenten beschikbaar hebben en hoe het ziekteverzuim zich op de school ontwikkelt. 

Voorbeelden van kengetallen die met elkaar vergeleken worden zijn:

  • Het aantal werknemers (FTE) dat werkzaam is in het primaire proces, ten opzichte van het totaal aantal FTE;
  • De scholingskosten per werknemer (FTE);
  • De relatie tussen doorstroompercentages en het aantal leerlingen per FTE;
  • Het aantal bruto vierkante meter vloeroppervlak ten opzichte van het aantal leerlingen;
  • Andere kosten als schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten.

Is de Onderwijs Benchmark© ook iets voor uw (internationale) onderwijsinstelling of samenwerkingsverband?

Wilt u al dan niet samen met andere instellingen in een samenwerkingsverband meer leren van elkaar en vergelijkbare instellingen zodat u uw middelen nog efficiënter in kunt zetten? Neem dan contact op met één van onze collega's om te kijken of de Onderwijs Benchmark ook uw onderwijsinstelling of samenwerkingsverband verder kan helpen in het proces om in control te zijn en te blijven.