Fiscaal

Fiscaliteit wordt binnen het onderwijs steeds belangrijker voor schoolbesturen. Veel onderwijsinstellingen verrichten, naast haar wettelijke kerntaken, steeds meer aanvullende activiteiten, al dan niet vanuit een samenwerkingsverband (SWV). Fiscaal 'in control' zijn is een onderdeel van het In Control Framework® van Wijs Accountants. Hiermee brengen we fiscale gevolgen van bijvoorbeeld kinderopvang en/of voor-, tussen- en naschoolse opvangactiviteiten ten aanzien van de omzetbelasting, loonbelasting en/of vennootschapsbelasting voor u in kaart. Maar uiteraard ook de mogelijke kansen, zoals het opstellen van een TCF (Tax Control Framework).

Belaste activiteiten voor onderwijsinstellingen

Aanvullende activiteiten die scholen verrichten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • het detacheren van (administratief) personeel;
  • sponsoring;
  • het verrichten van activiteiten ten aanzien van onroerend goed.

Fiscale aspecten bij kinderopvang, BSO en samenwerkingsverbanden

We zien ook dat diverse onderwijsinstellingen kinderopvang en/of voor-, tussen- en naschoolse opvangactiviteiten aanbieden (al dan niet met vrijwilligers). Welke gevolgen hebben dergelijke activiteiten ten aanzien van de omzetbelasting, loonbelasting en/of vennootschapsbelasting? Wat is de fiscale positie van samenwerkingsverbanden en welke mogelijkheden brengen dergelijke ontwikkelingen met zich mee? Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs. Welke (on)mogelijkheden bieden btw-vrijstellingen in dit kader? Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van dergelijke fiscale gevolgen en kansen.

De Belastingdienst heeft bij verschillende onderwijsinstellingen inmiddels een boekenonderzoek uitgevoerd/aangekondigd, hetgeen bevestigt dat de fiscaliteit binnen de onderwijssector niet langer onderbelicht is. Daarnaast is de Belastingdienst bij diverse scholen gestart met het introduceren van Horizontaal Toezicht, waarbij de nadruk ligt op vertrouwen, samenwerking en transparantie. Het opstellen van fiscale afspraken wordt alsdan vastgelegd in zogenoemde ‘handhavingsconvenanten’, waarbij de spelregels voor beide partijen worden vastgelegd. Hierbij speelt een goed functionerend Tax Control Framework (TCF) een belangrijke rol. Een TCF (Tax Control Framework) is een systeem om alle fiscale aspecten binnen de onderwijsinstelling optimaal te beheersen en belastingrisico’s te voorkomen.

Besluit uw onderwijsinstelling om geen handhavingsconvenant af te sluiten met de Belastingdienst? Dan kan het opstellen van een TCF ook aantrekkelijk zijn. Op een dergelijke wijze kan uw organisatie namelijk fiscaal optimaal ‘in control’ zijn.