In Control

In Control Framework®

Bent u bestuurder of lid van de Raad van Toezicht van een (internationale) onderwijsinstelling of een samenwerkingsverband (SWV)? Dan wilt u op elk moment weten welke stappen moeten worden genomen om financieel In Control te zijn. Wijs Accountants helpt u als bestuurder verder in het proces om financieel ‘in control’ te zijn en te blijven met het door ons ontwikkelde In Control Framework®. 

In Control Framework®

Om onze onderwijsrelaties echt verder te kunnen helpen hebben wij het In Control Framework® ontwikkeld. Door hiermee aan de slag te gaan, wordt er een proces opgestart met als doel 'in control' te raken.

Doel In Control Framework®: afgeven van een In Control Statement 

Om scholen en samenwerkingsverbanden (SWV) in het onderwijs echt verder te kunnen helpen heeft Wijs Accountants in 2013 het In Control Framework® ontwikkeld. Het doel van het ‘In Control Framework©‘ is om de bestuurder van een school of samenwerkingsverband in staat te stellen een onderbouwd In Control Statement af te geven. Een In Control Statement is een verklaring van de bestuurder dat de school of onderwijsinstelling financieel ‘in control’ is. 

Waar bestaat het In Control Framework uit? 

Het ‘In Control Framework©‘ bestaat uit twee onderdelen:

  1. de opzet van een normenkader en
  2. de toetsing van waar de onderwijsinstelling staat binnen dit normenkader.

De opzet is voor iedere onderwijsinstelling verschillend. Het normenkader waaraan voldaan moet worden om in control te kunnen zijn wordt opgesteld door het betreffende schoolbestuur. Wij begeleiden de bestuurder bij de totstandkoming van het normenkader. Binnen het normenkader kan door de bestuurder het belang (belangrijk of minder belangrijk) van de onderwerpen aangegeven worden. Uiteindelijk geeft Wijs Accountants een kwalificatie aan het normenkader, en geven we aan of het als basis voldoende is om een In Control Statement te kunnen afgeven.

Als het normenkader is vastgelegd, wordt het vervolgens inhoudelijk door ons getoetst. 

Waar wordt op getoetst binnen In Control Framework? 

We toetsen of het systeem, zoals dat door de bestuurder is opgezet, ook heeft gewerkt en of de (intern) geldende procedures worden nageleefd. Ook hier maken we onderscheid in belangrijke en minder belangrijke aandachtspunten. De onderwerpen die we toetsen hebben deels een overlap met de beoordeling van de Administratieve Organisatie voor de jaarrekeningcontrole, maar zijn veel diepgaander en meer inhoudelijk van aard dan de werkzaamheden die het ministerie van OC&W standaard voorschrijft.

Binnen het  In Control Framework wordt op 7 verschillende onderdelen de kwaliteit gemeten zoals de administratieve organisatie, jaarrekening, risicoanalyse en (meerjaren) begroting. Middels een heldere rapportage wordt per onderdeel aangegeven waar de onderwijsinstelling staat en wat de belangrijke en minder belangrijke aandachtspunten zijn.  Zo maken wij het financieel ‘in control’ zijn concreet en meetbaar en geven wij advies over eventuele verbeteringen.