Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over Wijs Accountants die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier en deze te verzenden ter attentie van:

Mevrouw M. Werner - Hoeks (vertrouwelijk)
Bogert 16, 5612 LZ Eindhoven

Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen wij naar onze klachtenprocedure, welke op onze website staat. 


Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het, hoe lang speelt het al, heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst:, wat zou dat dan zijn?

Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht? Zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?