Actueel

Geen foto

Onderwijs Webinar over thema: ‘Aantoonbaar voldoen aan de AVG in het onderwijs’

Vanuit Wijs Accountants vinden we het belangrijk om onze klanten te ondersteunen. Lees meer   
Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Nu het jaarverslag is ingediend wordt het vizier gericht op de begroting voor het jaar 2022. Lees meer   
Geen foto

Schoolbestuur, bent u trots op uw bestuursverslag?

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Lees meer   
Geen foto

Onderwijs Webinar over brief van OCW: ‘DPIA’s in het onderwijs’

Binnen het onderwijs ontstaat steeds meer aandacht voor DPIA’s en dat is ook noodzakelijk. Lees meer   
Geen foto

Wijzigingen regeling jaarverslaggeving onderwijs 2020

Mogelijk heeft u de jaarrekening 2020 van uw onderwijsinstelling al in concept klaar. Lees meer   
Geen foto

Definitief Onderwijsaccountantsprotocol 2020

Recent is het definitieve onderwijsaccountantsprotocol uitgebracht. Lees meer