Actueel

Wijs Accountants sluit zich aan bij Crowe Foederer

Wijs Accountants sluit zich aan bij Crowe Foederer

Graag informeren wij u over de volgende wijziging binnen onze organisatie. Lees meer   
Gevolgen modernisering Participatiefonds – voorziening werkloosheid

Gevolgen modernisering Participatiefonds – voorziening werkloosheid

De werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen, waardoor scholen een hoge premie moesten betalen. Lees meer   
Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

Wijze van bepalen klasse-indeling WNT gewijzigd per 1 januari 2022

De beloning van bestuurders en leden van de centrale directie van onderwijsinstellingen is gemaximeerd op grond van de Wet Normering Topinkomens. Lees meer   
Wijziging regeling levensfasebewust personeelsbeleid in nieuwe CAO VO 2022/2023

Wijziging regeling levensfasebewust personeelsbeleid in nieuwe CAO VO 2022/2023

Op 22 juni 2022 hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO Voortgezet Onderwijs 2022/2023. Lees meer   
Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs?

Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs?

Een benchmark voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs was er al jaren. Lees meer   
Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Nu het jaarverslag is ingediend wordt het vizier gericht op de begroting voor het jaar 2023. Lees meer