Actueel

Compensatie transitievergoeding: grote impact op uw exploitatieresultaat

Compensatie transitievergoeding: grote impact op uw exploitatieresultaat

Ongetwijfeld heeft u het meegekregen; medio 2018 hebben zowel de Eerste als de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel met betrekking tot de terugvordering van transitievergoedingen die betaald zijn bij ontslag van medewerkers die twee jaar ziek zijn geweest. Lees meer   
Kan een periodieke verhoging of eenmalige uitkering in de beloning van een bestuurder zonder meer toegekend worden binnen de WNT-grenzen?

Kan een periodieke verhoging of eenmalige uitkering in de beloning van een bestuurder zonder meer toegekend worden binnen de WNT-grenzen?

In de CAO bestuurders PO die op 1 april 2018 van kracht is geworden, zijn een aantal bezoldingsafspraken gemaakt voor de bestuurders in het Primair Onderwijs. Lees meer   
Verhoging maximale vrijwilligersvergoeding per 1/1/2019

Verhoging maximale vrijwilligersvergoeding per 1/1/2019

Indien vrijwilligers tegen vergoeding werkzaamheden voor uw organisatie verrichten, kan mogelijk een beroep worden gedaan op de vrijwilligersregeling in de loonbelasting. Lees meer   
Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Wellicht is de vraag al eens gesteld door de directie, bestuurder of toezichthouder; zijn we ‘in control’? Als u die vraag nog niet hebt gehad dan gaat die spoedig komen, want de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de verslaggeving in de onderwijssector wijzen daarop. Lees meer   
Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Ook dit jaar kunnen onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs weer deelnemen aan de Wijs Onderwijs-Benchmark, nu de gegevens 2017 beschikbaar zijn. Lees meer   
Vernieuwd onderwijstoezicht per 1 juli 2017

Vernieuwd onderwijstoezicht per 1 juli 2017

U bent als bestuurder verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op uw scholen. Lees meer