Actueel - Fiscaal

Geen foto

Schoolbestuur, bent u trots op uw bestuursverslag?

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Lees meer   
Hoe zien uw fiscale processen eruit?  Fiscale beheersing van uw organisatie

Hoe zien uw fiscale processen eruit? Fiscale beheersing van uw organisatie

Kunt u antwoord geven op bovenstaande vraag? Veel onderwijsinstellingen hebben fiscaliteit niet op de wekelijkse agenda staan. Lees meer   
Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Digitale zelfevaluatie voor financiële processen op bestuursniveau. Lees meer   
Mogelijke voorkoming btw-heffing voor scholen bij invulling lerarentekort

Mogelijke voorkoming btw-heffing voor scholen bij invulling lerarentekort

De Staatssecretaris van Financiën gaat bekijken of er mogelijkheden zijn om btw-heffing te voorkomen bij de samenwerking tussen scholen om personeelstekorten in het onderwijs te verkleinen. Lees meer   
Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Er komt nog deze kabinetsperiode een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid van modellen die integrale kindcentra voor de btw-afdracht bij de onderlinge detachering van personeel gaat beoordelen. Lees meer   
Onderwijsvrijstelling van toepassing op diensten van opleidingsrestaurant en –theater

Onderwijsvrijstelling van toepassing op diensten van opleidingsrestaurant en –theater

De btw-gevolgen van activiteiten binnen de onderwijssector zijn veelal afhankelijk van de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor het geven van onderwijs. Lees meer   
Vennootschapsbelastingplicht voor onderwijsinstellingen: wat moet u doen?

Vennootschapsbelastingplicht voor onderwijsinstellingen: wat moet u doen?

Per 1 januari 2016 zijn onderwijsinstellingen in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) geworden. Lees meer   
Nieuw besluit btw-vrijstelling samenwerkende onderwijsinstellingen

Nieuw besluit btw-vrijstelling samenwerkende onderwijsinstellingen

De staatssecretaris van Financiën heeft recent een nieuw besluit gepubliceerd over de btw vrijstelling bij samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Lees meer   
 Afschaffing fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders per 1 mei 2016

Afschaffing fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders per 1 mei 2016

De werkzaamheden van toezichthouders worden voor de loonheffingen beschouwd als een fictief dienstverband. Lees meer   
Update fiscale gevolgen voor de beloning van toezichthouders

Update fiscale gevolgen voor de beloning van toezichthouders

In oktober hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen voor de beloning van toezichthouders. Lees meer   
Fiscale gevolgen voor de beloning van Toezichthouders vanaf 1-1-2016

Fiscale gevolgen voor de beloning van Toezichthouders vanaf 1-1-2016

Vanaf 1-1-2016 veranderen de fiscale spelregels voor de beloning van toezichthouders in het onderwijs. Lees meer   
Btw-aspecten samenwerking in het onderwijs

Btw-aspecten samenwerking in het onderwijs

Samenwerking tussen onderwijsinstellingen komt in de praktijk veelvuldig (en in toenemende mate) voor. Lees meer   
Sportaccommodaties en btw

Sportaccommodaties en btw

Een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten in het kader van de exploitatie van sportaccommodaties komt in de praktijk veelvuldig voor. Lees meer   
Werkkostenregeling per 1 januari 2015 ook binnen het onderwijs verplicht

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 ook binnen het onderwijs verplicht

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor ieder schoolbestuur. Lees meer   
Fiscale actualiteiten in het onderwijs: wat speelt er?

Fiscale actualiteiten in het onderwijs: wat speelt er?

De fiscale wetgeving voor onderwijsinstellingen is volop in ontwikkeling. Lees meer   
Btw-aspecten in het onderwijs

Btw-aspecten in het onderwijs

Als het gaat over btw en onderwijs dan zijn er een paar dingen die opvallen; complexe belastingwetgeving, veel wijzigingen in de regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen met btw-consequenties, zoals digitalisering lesmateriaal, invoering passend onderwijs, integrale kind centra, krimpregio’s, onderwijshuisvesting en detachering van personeel. Lees meer