Actueel - Risicoanalyse

Geen foto

Onderwijs Webinar over thema: ‘Aantoonbaar voldoen aan de AVG in het onderwijs’

Vanuit Wijs Accountants vinden we het belangrijk om onze klanten te ondersteunen. Lees meer   
Geen foto

Schoolbestuur, bent u trots op uw bestuursverslag?

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Lees meer   
Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark 2018 voor het PO en VO?

Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark 2018 voor het PO en VO?

De Onderwijsraad adviseert in het rapport ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’ om het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen te verbeteren. Lees meer   
Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Samen aan de slag met Finance zelfevaluatie

Digitale zelfevaluatie voor financiële processen op bestuursniveau. Lees meer   
Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Wellicht is de vraag al eens gesteld door de directie, bestuurder of toezichthouder; zijn we ‘in control’? Als u die vraag nog niet hebt gehad dan gaat die spoedig komen, want de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de verslaggeving in de onderwijssector wijzen daarop. Lees meer   
Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Btw-druk bij samenwerkingsverbanden kinderopvang en onderwijs onder de loep

Er komt nog deze kabinetsperiode een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid van modellen die integrale kindcentra voor de btw-afdracht bij de onderlinge detachering van personeel gaat beoordelen. Lees meer   
Voorgestelde aanpassingen fusietoets onderwijs

Voorgestelde aanpassingen fusietoets onderwijs

Op 17 oktober 2016 heeft de minister van OCW in haar brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor de aanpassing van de fusietoets in het onderwijs. Lees meer   
ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid  2016 mogelijkheden voor het onderwijs

ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid 2016 mogelijkheden voor het onderwijs

Net als in voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid om bij Agentschap SZW een aanvraag in te dienen voor de ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Lees meer   
Regeling Beleggen, lenen en derivaten 2016

Regeling Beleggen, lenen en derivaten 2016

De regeling voor beleggen en belenen die stamt uit 2010 is in 2016 vernieuwd. Lees meer   
Risicoanalyse Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs

Risicoanalyse Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs

Na de invoering van de wet Passend Onderwijs zijn er in de afgelopen periode veel nieuwe samenwerkingsverbanden (swv) ontstaan. Lees meer   
Nut en noodzaak van een risicoanalyse in het onderwijs

Nut en noodzaak van een risicoanalyse in het onderwijs

Het uitvoeren van een risicoanalyse traject is geen dagelijks werk en we merken dan ook dat veel bestuurders en controllers van onderwijsinstellingen worstelen met de vraag hoe een goed risicoanalyse document te maken. Lees meer   
Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen 2013 (het eerste jaar van de continuïteitsparagraaf). Lees meer