Actueel - SWV

Risicoanalyse Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs

Risicoanalyse Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs

Na de invoering van de wet Passend Onderwijs zijn er in de afgelopen periode veel nieuwe samenwerkingsverbanden (swv) ontstaan. Lees meer   
Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag; verbeterpunten en good practices

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen 2013 (het eerste jaar van de continuïteitsparagraaf). Lees meer   
Interne organisatie samenwerkingsverbanden

Interne organisatie samenwerkingsverbanden

De nieuwe samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs (SWV) hebben voor wat betreft hun interne organisatie te maken met enkele spelregels uit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Lees meer   
Samenwerkingsverbanden, stand van zaken

Samenwerkingsverbanden, stand van zaken

In april van dit jaar hebben we in onze nieuwsbrief het toezichtskader passend onderwijs behandeld over het toezicht door de Inspectie (wat, hoe en wanneer). Lees meer