Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Ook dit jaar kunnen onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs weer deelnemen aan de Wijs Onderwijs-Benchmark, nu de gegevens 2017 beschikbaar zijn. Deze benchmark wordt al jaren heel goed gewaardeerd door onze deelnemers.

Benchmark onderwijs 2017: welke kengetallen worden vergeleken?

Enkele kengetallen die bijvoorbeeld in de benchmark aan bod komen zijn: scholingskosten per werknemer, de relatie tussen doorstroompercentages en het aantal leerlingen per FTE, het aantal bruto vierkante meter vloeroppervlak ten opzichte van het aantal leerlingen en andere kosten als schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten per m2.

Wat moet u doen als u deel wilt nemen aan de onderwijs benchmark 2017?

Indien u deel wilt nemen aan de Wijs Onderwijs-Benchmark 2017 sturen wij u een Excel-sheet toe die verder ingevuld kan worden. In deze sheet worden een aantal gegevens opgevraagd die uit de jaarrekening gehaald kunnen worden, maar we vragen ook naar andere gegevens die (vooral voor nieuwe deelnemers) iets meer moeite kosten om te achterhalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het totaal aan m2 vloeroppervlak dat de instelling in gebruik heeft, de verdeling van het personeelsbestand in FTE, over het primaire proces, het secundaire proces en overhead. Bij de Excel-sheet ontvangt u een toelichting met betrekking tot de gegevens die we vragen.

U ontvangt een rapportage nadat wij de gegevens hebben gevalideerd

De ingevulde sheets worden vervolgens door ons beoordeeld (validatie van de ingevulde gegevens) en we stemmen eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als het gegeven getal of percentage onwaarschijnlijk hoog of laag is) eerst met u af, voordat we deze verwerken in de benchmarkrapportage.

Aanmelden voor de Onderwijs Benchmark 2017

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de Wijs Onderwijs-Benchmark© 2017 door een email te sturen naar mail@wijsaccountants.nl. Wij sturen daarna de genoemde Excel-sheet toe voor de benodigde gegevens. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar 085-0200093.

Wij hopen uw aanmelding te mogen begroeten!

Bart Vogels

Bart Vogels

Wilt u reageren of meer informatie?