Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs?

Een benchmark voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs was er al jaren. Nu is er ook een benchmark voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO. Nu het jaarverslag is ingediend wordt het vizier gericht op de begroting voor het jaar 2023. In aanloop naar deze begroting geven wij u graag inzicht met de Wijs Onderwijs Benchmark© 2021 voor samenwerkingsverbanden.

Benchmark samenwerkingsverbanden 2021: welke kengetallen worden vergeleken?

De benchmark geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van uw samenwerkingsverband en onderbouwt beleidskeuzes. Daarbij maken we onderscheid in de verschillende modellen die samenwerkingsverbanden toepassen (schoolmodel, expertisemodel, combinatiemodel). Voor de benchmark maken we gebruik van detailgegevens die enkel binnen uw organisatie bekend zijn, zoals de verdeling van de personeelsleden over de processen primair en overhead. Daarnaast is er specifiek aandacht voor deelnamepercentages, baten en lasten lichte en zware ondersteuning en het besteedbaar bedrag per leerling. Dit alles leidt tot een rijke en goed gevulde rapportage vanuit verschillende invalshoeken (financieel, personeel, leerlingen en overige lasten). 

Wat moet u doen als u deel wilt nemen aan de benchmark samenwerkingsverbanden 2021?

Indien u deel wilt nemen aan de Wijs Onderwijs Benchmark© 2021 sturen wij u een Excel-sheet toe waarin de benodigde gegevens ingevuld kunnen worden. In de Excel-sheet staat  een toelichting met betrekking tot de gegevens die we vragen.

U ontvangt een rapportage nadat wij de gegevens hebben gevalideerd

Wij combineren de ontvangen gegevens met onze ervaringen binnen de onderwijswereld en toetsen deze op redelijkheid en aannemelijkheid. We stemmen eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als het gegeven getal of percentage onwaarschijnlijk hoog of laag is) eerst met u af, voordat we deze verwerken in de benchmarkrapportage.

Aanmelden voor de Onderwijs Benchmark 2021 samenwerkingsverbanden

Heeft u vragen over de Wijs Onderwijs Benchmark© 2021 voor samenwerkingsverbanden, of wilt u zich aanmelden, vul dan het aanmeldformulier in op onze website. Wij nemen dan contact met u op. Kosten voor deelname aan de benchmark bedragen € 900 exclusief BTW.

Wij hopen uw aanmelding te mogen begroeten!

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?