Succesvolle bijeenkomst over Onderwijshuisvesting

‘Huisvesting’ binnen de onderwijssector was het onderwerp van de speciale les “Kom in de klas!” op 22 januari, mede georganiseerd door Govers Onderwijs Accountants. Samen met Bouw Advies Instituut en Stichting Carmelcollege werd invulling gegeven aan deze bijzondere les, waarbij ‘Onderwijshuisvesting In Control’ centraal stond. Mede initiator van deze dag was Theo Pennings, kwartiermaker bij KOBV (Kenniscentrum voor Onderhoud en Beheer van Vastgoed).

Hoe benadert een grote onderwijsinstelling huisvesting?

De speciale les in Onderwijshuisvesting werd gehouden bij Bouw Advies Instituut in het Brabantse Gemert. Leo van Wijchen, Teamleider Huisvesting & Facilities van de Stichting Carmelcollege deed de aftrap. Het Carmelcollege verzorgt op ruim 50 locaties onderwijs aan 38.000 leerlingen in heel Nederland. Leo gaf op werkelijk geweldige wijze een inkijk hoe ze huisvesting benaderen. Elementen als: geen concessies op kwaliteit, het toetsen van de gebruikerstevredenheid, als school zelf de regie houden endoordecentralisatie ja of nee? kwamen hierbij aan bod. Al deze elementen maken  bij Carmel College onderdeel uit van ‘huisvesting in control’.

Huisvesting en het In Control Statement

Daarna gaf Bart Vogels, directeur van Govers Onderwijs Accountants, de route aan naar een ‘In Control Statement’ (ICS) in het onderwijs. Hij schetste het kader en de uitgangspunten om te komen tot ‘huisvesting in control’ binnen het ICS.

Wiljan Jansen, de grote regisseur van Bouw Advies Instituut, maakte dit onderdeel ‘huisvesting in control’ vervolgens heel concreet in 10 punten. Bij Bouw Advies Instituut gaat het om ‘kennis delen’ over huisvesting door onafhankelijke specialisten op ieder terrein binnen de bouwsector.

Schoolgebouw FM werd vervolgens door Emiel Jansen, technisch vastgoed beheerder van Perfect Gebouwenbeheer, gepresenteerd. Schoolgebouw FM staat voor Facilitair Management. Aan de hand van een demo nam hij de aanwezigen mee in het traject van het melden van storingen tot het oplossen en beheer. Een zeer slim en gebruikersvriendelijk systeem, wat duidelijk werd verteld met voorbeelden door aanwezige gebruikers van dit systeem. Vragen en voorbeelden uit de praktijk kwamen voorbij en dat maakte het voor de aanwezige ‘verantwoordelijken’ voor huisvesting binnen scholen erg concreet.

ICT voor onderwijsi In Control

Als afsluiting mocht Jeroen Gerrits, directeur van Gerrits ICT, het onderdeel ‘ICT In Control’ presenteren. Hij liet zien hoe een zeer belangrijk aspect als ICT onderverdeeld kan worden in concrete elementen en hoe scholen deze vervolgens in beeld kunnen brengen en ‘in control’ kunnen krijgen.  

Kortom een zeer succesvolle bijeenkomst van Bouw Advies Instituut en Govers Onderwijs Accountants met Onderwijshuisvesting als het centrale thema..

 

Bart Vogels

Bart Vogels

Wilt u reageren of meer informatie?