Governancecodes in het onderwijs; wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur? (PO en VO)

Schoolbesturen in het PO en VO dienen in het jaarverslag de gehanteerde code voor goed bestuur te vermelden. Als het schoolbestuur afwijkt van de gehanteerde code, dan dient hierover in het jaarverslag verantwoording te worden afgelegd. De Code is opgesteld met de gedachte van "Pas toe of leg uit", maar gebeurt dat in de praktijk ook?

Voor het PO hebben de leden van de PO-Raad de code vastgelegd in de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’. Bij de VO-Raad hebben ze de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’. Maar voldoe je nu als schoolbestuur aan de gehanteerde code? En waar baseer je dat op?

Wij hebben een praktische checklist ontwikkeld, die schoolbesturen kunnen gebruiken om na te gaan of er voldaan wordt aan de 'harde normen' in de gehanteerde Code Goed Bestuur. Dit maakt ook meteen inzichtelijk op welke onderdelen er niet wordt voldaan en wat dus een toelichting behoeft in het jaarverslag:

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?