Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvA) adviseert

In de nieuwsbrief van september 2014 is reeds op deze kwestie ingegaan maar hierbij worden de feiten nog even op een rijtje gezet: een koepelorganisatie waaronder 21 basisscholen vallen, heeft een overeenkomst met een schoonmaakbedrijf voor 4 scholen opgezegd. De koepelorganisatie wilt vervolgens nieuwe overeenkomsten afsluiten voor ieder van de 4 scholen afzonderlijk en stelt dat nu de waarde van de individuele opdrachten onder de Europese drempel ligt deze opdrachten niet hoeven te worden aanbesteed.

In de nieuwsbrief van september 2014 is reeds op deze kwestie ingegaan maar hierbij worden de feiten nog even op een rijtje gezet: een koepelorganisatie waaronder 21 basisscholen vallen, heeft een overeenkomst met een schoonmaakbedrijf voor 4 scholen opgezegd. De koepelorganisatie wilt vervolgens nieuwe overeenkomsten afsluiten voor ieder van de 4 scholen afzonderlijk en stelt dat nu de waarde van de individuele opdrachten onder de Europese drempel ligt deze opdrachten niet hoeven te worden aanbesteed. 

In deel 1 is aangegeven dat de scholen die vallen onder de koepelorganisatie niet kunnen aangemerkt als zelfstandige aanbestedende diensten. Dit betekent dat voor het berekenen van de waarde van de opdracht dat de waarden van de schoonmaakdiensten voor de afzonderlijke scholen bij elkaar moeten worden opgeteld. Het is niet toegestaan om de opdracht ( de inkoop van schoonmaakdiensten voor 21) scholen te splitsen zodat er niet ( Europees) hoeft te worden aanbesteed. 

De waarde van de opdracht  voor de vier scholen kwam in 2013 op jaarbasis uit op een waarde die dicht onder het Europese drempelbedrag bleef. Het ging echter om overeenkomsten voor onbepaalde duur waarvan geen totale prijs was bepaald. Bij een overeenkomst voor onbepaalde duur waarvoor geen totaalprijs is bepaald, moet de waarde worden geraamd op 48 maal het maandelijks te betalen bedrag dat met schoonmaakdiensten is gemoeid. Voor de 4 scholen kwam het geraamde bedrag al vele malen hoger uit dan het Europese drempelbedrag en dit geldt natuurlijk helemaal voor alle 21 scholen die onder de koepelorganisatie vallen. Dit betekent dat de koepelorganisatie de opdracht voor de 21 scholen Europees had moeten aanbesteden.

De CvA overweegt nog ten overvloede dat de koepelorganisatie de opdracht bestaande uit de inkoop van schoonmaakdiensten voor 21 scholen voor wat betreft de bepaling van de waarde niet mag splitsen om niet Europees aan te hoeven besteden. Dit betekent echter niet dat het haar verboden zou zijn de opdracht in meerdere percelen op te delen en die percelen afzonderlijk in de markt te zetten. Maar als de koepelorganisatie dat doet dan moet zij voor alle percelen de verplichting tot het algemeen aankondigen van de opdracht naleven. 

Wijs Accountants

Wijs Accountants

Wilt u reageren of meer informatie?