ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid 2016 mogelijkheden voor het onderwijs

Net als in voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid om bij Agentschap SZW een aanvraag in te dienen voor de ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. De subsidie richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van het personeel waarbij medewerkers langer gezond, gemotiveerd, competent en productief hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Het project in 2016 dient betrekking te hebben op een van de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;

  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;

  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of

  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Verminderen werkdruk en werkstress in het onderwijs

In het onderwijs wordt al jaren een hoge werkdruk ervaren. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken die door verschillende partijen uitgevoerd zijn onder de medewerkers van onderwijsinstellingen. Eén op de zeven werknemers kampt met burnoutklachten. In het onderwijs ligt dat percentage met één op de vijf werknemers (CBS 2014)  een stuk hoger.

De staatssecretaris heeft in maart 2016 aangegeven geen maatregelen te nemen om de hoge werkdruk in het onderwijs terug te dringen maar dat schoolbestuurders en schoolleiders hier primair zelf verantwoordelijk voor zijn.

Mogelijkheden ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid voor onderwijs

Als een onderwijsinstelling de werkdruk van het personeel wil verlagen dan is het mogelijk om hiervoor bij het agentschap SZW een subsidie aan te vragen waarbij de volgende advieskosten gesubsidieerd zijn voor maximaal 50% met een maximum van € 10.000:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan of

  • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Het aanvragen van de subsidie is mogelijk van 14 november 2016 tot en met 25 november 2016.

meer informatie hierover is te vinden op de website van het agentschap szw.

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?