Govers Onderwijs Benchmark 2014

Govers Onderwijs Accountants heeft de definitieve rapportage Govers Onderwijs Benchmark© 2014 uitgebracht.

Rapportage Govers Onderwijs Benchmark© 2014 uitgebracht

 

In september was er al een conceptversie, maar nu heeft Govers Onderwijs Accountants de definitieve rapportage Govers Onderwijs Benchmark© 2014 uitgebracht. De  Govers Onderwijs Benchmark© is tot stand gekomen in samenwerking met een samenwerkingsverband van voortgezet onderwijs instellingen in Zuid-Nederland. Over 2014 is alweer de vierde rapportage uitgebracht, waardoor het ook mogelijk is om de kengetallen in de afgelopen jaren met elkaar te vergelijken. Zo zijn trends zichtbaar en kunnen scholen zien of het uitgevoerde beleid effect heeft op hun kengetallen.

Benchmark in het voortgezet onderwijs 

Voorbeeld van een Benchmark met diepgang

We kiezen er bewust voor om geen landelijke Benchmark of Benchmark onder al onze klanten uit te voeren, maar dit juist te doen in een kleinere kring van vergelijkbare scholen. Waarom? Omdat in een samenwerkingsverband van scholen die er bewust voor kiezen om gezamenlijk kengetallen te vergelijken veel meer gegevens meegenomen kunnen worden dan alleen jaarrekeninggegevens. Dit leidt tot meer diepgang in de onderwerpen en kengetallen van de Benchmark.

Een benchmark waar scholen echt iets van leren

Gegevens die worden gebruikt voor de Benchmark komen dus niet alleen uit de jaarrekening, maar vooral uit de onderliggende administraties. Dit betekent bijvoorbeeld dat het personeelsbestand zowel in euro’s als FTE’s uitgesplitst wordt in het primaire proces (lesgeven), het overheadproces (directie, ICT en administratief personeel) en het secundair proces (algemeen ondersteunend personeel, zoals schoonmaak). Ook wordt vergeleken hoeveel uren docenten besteden aan lesgeven ten opzichte van het totale aantal uren dat docenten beschikbaar hebben en hoe het ziekteverzuim zich ontwikkelt.

Let op! Niet alleen personele kosten

Naast de personele kant is het voor scholen interessant om te weten hoe de andere kosten, zoals schoonmaak, energie en onderhoud, zich verhouden tot kosten van andere scholen. Zo ontstaat overleg tussen de scholen op basis van de Govers Onderwijs Benchmark©. Want hoe zorgt die ene school er nu voor dat de schoonmaakkosten ten opzichte van het aantal vierkante meters zo laag is? Het doel is dus ook om te leren van elkaar en zo de middelen nog efficiënter in te zetten.

Het uitvoeren van de Govers Onderwijs Benchmark© past dan ook goed binnen onze filosofie: scholen helpen om in control te zijn en om beschikbare middelen zoveel mogelijk te besteden binnen het primaire proces.

 

 

 

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?