Openbaar maken jaarverslag onderwijs

In de meest recente Code Goed Bestuur voor zowel het Primair als Voorgezet Onderwijs is geregeld dat onderwijsinstellingen zelf actief zouden moeten zorgen voor het openbaar maken van het jaarverslag.

Met het openbaar maken van het jaarverslag wordt het integrale jaarverslag bedoeld (bestuursverslag en jaarrekening). Openbaar maken dient plaats te vinden op de website van de onderwijsinstelling.

Heeft uw onderwijsinstelling de jaarrekening over 2015 nog niet gepubliceerd en wilt u aan de Code goed bestuur voldoen? Zorg er dan alsnog voor dat u het volledige jaarverslag openbaar maakt op uw website.

Bart Vogels

Bart Vogels

Wilt u reageren of meer informatie?