Kennissessie “In Control” Cogix, Wijs Accountants en Riskchanger

Waarom is “In Control” zo belangrijk?

De financiële situatie van onderwijsbesturen staat steeds vaker op de politieke agenda. Door de sterk afwijkende en soms ook te voorzichtige begrotingen lopen de reserves in het onderwijs nog altijd op. De inspectie hanteert inmiddels een signaleringswaarde, die aangeeft hoeveel publiek eigen vermogen een bestuur maximaal zou moeten aanhouden.

Beleidsrijk begroten, een langetermijnvisie en een daarmee samenhangend financieel beleid zijn daarbij essentiële uitgangspunten om effectief te kunnen sturen én om zich goed te kunnen verantwoorden.

Hoe kom je “In Control”?

Om als onderwijsbestuur financieel goed in control te zijn, is volgens de inspectie een (meer)jarenbegroting, inzicht in de signaleringswaarde, systematische risicobeheer en een volledige continuïteitsparagraaf met een duidelijk verslag van de interne toezichthouder van belang.

Cogix ondersteunt de complete planning & control cyclus binnen het onderwijs bestaande uit alle relevante aspecten (van jaarplan tot jaarrekening). In samenwerking met Wijs Accountants wordt ook de signaleringswaarde in de Planning & Control tool opgenomen.

Riskchanger en Wijs Accountants hebben de belangrijkste vragen over het hele financieel “in control” vertaald in een Financiële Zelfevaluatie. Als de score van deze zelfevaluatie positief is, dan kan het College van Bestuur een zogenaamde “In Control Statement” afgeven in het bestuursverslag. De zelfevaluatie in Riskchanger is een doorlopende activiteit die jaarlijks ingevuld wordt met de PDCA cyclus, automatische rapporten en dashboard.
 
Kennissessie Cogix, Wijs Accountants en Riskchanger

Ook kunt u zich opgeven voor een digitale kennissessie over onze visie op alle facetten van “In Control” zijn en de kennis- en softwaremogelijkheden van alle betrokken partijen. De kennissessie duurt max. 1,5 uur en vindt plaats op donderdag 18 maart van 9.00 uur - 10.30 uur.

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?