Klokkenluidersregeling onderwijs

Op 1 juli 2016 is de “Wet Huis voor Klokkenluiders” (Wet HvK) in werking getreden. In deze wet is geregeld dat alle bedrijven en instellingen (en dus ook onderwijsinstellingen) waar 50 werknemers of meer werkzaam zijn, een klokkenluidersregeling moeten hebben.

Ook bijvoorbeeld uitzendkrachten en ZZP-ers vallen onder deze wet (en dienen dus meegeteld te worden met het aantal werknemers). De wet biedt bescherming aan werknemers die misstanden melden. Dit kan vanaf 1 juli 2016 bij de onafhankelijke organisatie “Huis voor Klokkenluiders”.

Wat moet er in de klokkenluidersregeling staan?

In de klokkenluidersregeling moet onder andere het volgende geregeld worden:

  1. Hoe intern met een melding wordt omgegaan (eerst intern melden);
  2. Bij wie de melding gedaan kan worden;
  3. Wanneer er sprake is van een misstand;
  4. Dat er vertrouwelijk met de melding omgegaan zal worden als de melder dat wil;
  5. Dat de werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen.

De VO Raad heeft voor onderwijsinstellingen in het Voortgezet Onderwijs een model klokkenluidersregeling opgesteld. VOSS/ABB heeft op basis van dit model ook een model opgesteld voor het Primair Onderwijs.

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?