Wijziging regeling levensfasebewust personeelsbeleid in nieuwe CAO VO 2022/2023

Op 22 juni 2022 hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO Voortgezet Onderwijs 2022/2023. Deze CAO loopt tot 1 mei 2023 en kent met name op het gebied van de regeling levensfasebewust personeelsbeleid een paar belangrijke wijzigingen.

Basisbudget stijgt van 50 klokuren naar 90 klokuren

Vanaf het schooljaar 2022/2023 krijgen werknemers een extra budget van 40 klokuren voor het individueel keuzebudget. Deze 40 extra uren komen dus bovenop de al bestaand 50 uren, waardoor het totaal aantal uren individueel keuzebudget vanaf schooljaar 2022/2023 uitkomt op 90 klokuren.

Overgangsjaar 2022/2023

Het schooljaar 2022/2023 is te zien als een overgangsjaar waarbij:

  • Zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe regeling Levensfasebewust personeelsbeleid volgens artikel 7.4 van de CAO VO 2022/2023 wordt gehandeld
  • De werknemer eenmalig het recht krijgt om de 40 extra klokuren individueel keuzebudget uit te laten betalen
  • Al gemaakte afspraken over de inzet van de 50 klokuren individueel keuzebudget voor het schooljaar 2022/2023 gerespecteerd worden.

Wat zijn belangrijke wijzigingen in de nieuwe regeling?

In de oude regeling Levensfasebewust personeelsbeleid hadden medewerkers de mogelijkheid om het individueel keuzebudget op te sparen. Deze mogelijkheid staat niet meer in de nieuwe regeling (behalve voor het seniorenverlof). De regeling duurzame inzetbaarheid is echter opgenomen in deel 2 van de CAO VO en daarmee is het toegestaan om in positieve zin af te wijken van de CAO bepalingen. In artikel 7.4 sub 1c staat ook dat werknemer en werkgever “andersluidende afspraken” kunnen maken. Deze bepaling laat ruimte om medewerkers bijvoorbeeld toch de mogelijkheid te bieden het individueel keuzebudget geheel of te dele te blijven sparen. 

OOP en directie 

Onderwijs ondersteunend personeel en directie krijgen net als leraren het recht om het keuzebudget jaarlijks in te zetten voor werkdrukverlichting. In de CAO staat dat werkgever en werknemer daar afspraken over moeten maken. De uren kunnen in ieder geval ook ingezet worden voor professionalisering. 

Werknemers tot en met schaal 8

Werknemers die een aanstelling hebben in schaal 8 of lager, kunnen er voor kiezen om het keuzebudget jaarlijks uit te laten betalen, waarbij het uurtarief wordt bepaald op 1/138e deel van het bruto maandsalaris. 

Gevolgen voor de jaarrekening

Doordat het niet meer standaard een mogelijkheid is om het individueel keuzebudget jaarlijks te sparen, zal dit gevolgen hebben voor de op te nemen voorziening voor levensfasebewust personeelsbeleid. Tenzij er door de werkgever en de werknemer alsnog een spaarmogelijkheid wordt overeengekomen, zal de voorziening in de komende jaren afgebouwd worden. 

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?