Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark 2018 voor het PO en VO?

De Onderwijsraad adviseert in het rapport ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’ om het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen te verbeteren. Benchmarks en normeringen kunnen onderwijsinstellingen helpen bij het maken van beleidskeuzes en inzicht geven in de bestedingen in relatie tot de opbrengsten en kwaliteit van het onderwijs.

De Wijs Onderwijs Benchmark© kan u helpen om dit inzicht te vergroten en beleidskeuzes te onderbouwen. Onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan deze benchmark nu de gegevens 2018 beschikbaar zijn. De benchmark speelt in op actuele ontwikkelingen, zoals de diversiteit in ICT-oplossingen op scholen.

Benchmark onderwijs 2018: welke kengetallen worden vergeleken?
Enkele kengetallen die bijvoorbeeld in de benchmark aan bod komen zijn: scholingskosten per werknemer, loonkosten primair proces in percentage van de totale loonkosten, het aantal bruto vierkante meter vloeroppervlak ten opzichte van het aantal leerlingen en andere kosten als schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten per m2.

In de benchmark wordt uw schoolbestuur vergeleken met alle deelnemende schoolbesturen en met de schoolbesturen die het meest op uw schoolbestuur lijken. In het VO maken we onderscheid tussen brede scholengemeenschappen en bijvoorbeeld HAVO/VWO-scholen. In het PO maken we onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote schoolbesturen, op basis van het aantal scholen.

Een voorbeeldgrafiek:


Wat moet u doen als u deel wilt nemen aan de onderwijs benchmark 2018?
Indien u deel wilt nemen aan de Wijs Onderwijs Benchmark© 2018 kunt u zich tot 31 december 2019 aanmelden door een e-mail te sturen naar mail@wijsaccountants.nl. Vervolgens sturen wij u een Excel-sheet toe die ingevuld dient te worden. Naast gegevens uit de jaarrekening worden detailgegevens opgevraagd die alleen bekend zijn bij het schoolbestuur. Juist door deze gegevens krijgt de Wijs Onderwijs Benchmark© veel diepgang. U moet daarbij denken aan het totaal aan vierkante meters vloeroppervlak dat de instelling in gebruik heeft, de verdeling van personele kosten en Fte’s over het primaire, secundaire en overhead proces en ziekteverzuimgegevens. In de Excel-sheet staat waar nodig een toelichting op de gegevens die we vragen. 

De ingevulde sheets worden vervolgens door ons beoordeeld (validatie van de ingevulde gegevens) en we stemmen eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als het gegeven getal of percentage onwaarschijnlijk hoog of laag is) eerst met u af, voordat we deze verwerken in de benchmarkrapportage. 

De prijs voor deelname aan de Wijs Onderwijs Benchmark© 2018 is € 950,- (ex btw), onze klanten kunnen meedoen tegen een gereduceerd tarief (€ 800 ex btw).

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar 085-0200093 of mailen naar mail@wijsaccountants.nl.

Wij hopen uw aanmelding te mogen begroeten!

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?