Neemt u ook deel aan de onderwijs benchmark voor het PO en VO?

Nu het jaarverslag is ingediend wordt het vizier gericht op de begroting voor het jaar 2023. In aanloop naar deze begroting geven wij u graag inzicht met de Wijs Onderwijs Benchmark© 2021. De benchmark geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van uw onderwijsinstelling en onderbouwt beleidskeuzes.

Benchmark onderwijs 2021: welke kengetallen worden vergeleken?

Voor de basisgegevens is inmiddels voor elke onderwijsinstelling informatie beschikbaar in de Benchmark PO & VO. De Wijs Onderwijs Benchmark© gaat echter verder en is meer toegesneden op uw organisatie. Dit kan doordat we gebruik maken van detailgegevens die enkel binnen uw organisatie bekend zijn, zoals de verdeling van de personeelsleden over de processen primair, secundair en overhead. Dat betekent aan de voorkant wat meer werk voor het aanleveren van de gegevens, maar hierdoor aan de achterkant een rijke en goed gevulde rapportage vanuit verschillende invalshoeken (financieel, personeel, ICT, huisvesting). Enkele kengetallen die bijvoorbeeld in de benchmark aan bod komen zijn: aandeel personele overhead in de loonkosten en FTE’s, aandeel van het primair proces in de loonkosten en FTE’s, de ICT kosten per leerling en schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten per m2 bruto vierkante meter vloeroppervlak.

Wat moet u doen als u deel wilt nemen aan de onderwijs benchmark 2021?

Indien u deel wilt nemen aan de Wijs Onderwijs Benchmark© 2021 sturen wij u een Excel-sheet toe waarin de benodigde gegevens ingevuld kunnen worden. In de Excel-sheet staat  een toelichting met betrekking tot de gegevens die we vragen.

U ontvangt een rapportage nadat wij de gegevens hebben gevalideerd

Wij combineren de ontvangen gegevens met onze ervaringen binnen de onderwijswereld en toetsen deze op redelijkheid en aannemelijkheid. We stemmen eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als het gegeven getal of percentage onwaarschijnlijk hoog of laag is) eerst met u af, voordat we deze verwerken in de benchmarkrapportage.

Aanmelden voor de Onderwijs Benchmark 2021

Heeft u vragen over de Wijs Onderwijs Benchmark© 2021, of wilt u zich aanmelden, vul dan het aanmeldformulier in op onze website https://www.wijsaccountants.nl/ned/aanmelding-wijs-benchmark-2021. Wij nemen dan contact met u op. Kosten voor deelname aan de benchmark bedragen € 900 exclusief BTW.

Wij hopen uw aanmelding te mogen begroeten

Mascha Werner-Hoeks

Mascha Werner-Hoeks

Wilt u reageren of meer informatie?