Registratie UBO’s van scholen uiterlijk 26 maart 2022

Hebben onderwijsinstellingen een Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
Ja ook scholen hebben één of meerdere UBO’s en scholen hebben tot uiterlijk 26 maart 2022 de tijd om alle UBO’s te registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoe kunt u bepalen wie de UBO is bij scholen?

De statuten en de feitelijke zeggenschap zijn daarbij van belang. Een UBO (uiteindelijke belanghebbende) is een natuurlijke persoon (privé-persoon) die uiteindelijk eigenaar is van - of zeggenschap heeft over - een vereniging of stichting. Een vereniging of stichting kan meer dan één UBO hebben. Een persoon is UBO als deze (direct of indirect) meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt, (direct of indirect) meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen als wordt besloten over een statutenwijziging of als deze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen.

Bij onderwijsinstellingen is het met name van belang na te gaan, of er UBO(‘s) op basis van stemrecht aanwezig zijn. Hiervoor moet worden gekeken wie de statuten mag wijzigen. Als bijvoorbeeld de Raad van Toezicht (RvT) de statuten mag wijzigen, en de RvT heeft 3 leden die ieder één stem hebben, dan kunnen deze leden alle drie 33% van de stemmen uitbrengen bij een statutenwijziging. In dat geval zijn de leden van de Raad van Toezicht alle drie UBO op basis van stemrecht. Zijn er 4 leden? Dan kunnen zij ieder 25% van de stemmen uitbrengen. In dat geval zijn zij geen UBO: zij kunnen ieder niet méér dan 25% van de stemmen uitbrengen. 

Wat als er geen UBO is op basis van zeggenschap?

Is er geen UBO op basis van zeggenschap, stemrecht, of feitelijke zeggenschap? Dan moeten alle bestuurders als hoger leidinggevende worden geregistreerd. 

Hoe gaat dat registreren?

Het registreren van de UBO(‘s) kan digitaal of op papier via https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/. Bij de UBO-registratie moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere UBO en de ondertekenaar worden meegestuurd. Ook moeten bewijsstukken worden meegestuurd waaruit blijkt dat de opgegeven persoon of personen UBO zijn. Bij een stichting of vereniging zijn de statuten meestal voldoende bewijs: hierin is namelijk te lezen wie recht heeft op het vermogen of wie de statuten mag wijzigen.

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?