Samenwerkingsverbanden, stand van zaken

In april van dit jaar hebben we in onze nieuwsbrief het toezichtskader passend onderwijs behandeld over het toezicht door de Inspectie (wat, hoe en wanneer). Inmiddels is er weer het nodige gebeurd als het gaat over samenwerkingsverbanden; afwikkeling van de oude samenwerkingsverbanden en opstart van de nieuwe. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen.

In april van dit jaar hebben we in onze nieuwsbrief het toezichtskader passend onderwijs behandeld over het toezicht door de Inspectie (wat, hoe en wanneer). Inmiddels is er weer het nodige gebeurd als het gaat over samenwerkingsverbanden; afwikkeling van de oude samenwerkingsverbanden en opstart van de nieuwe. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen.

Toezicht op passend onderwijs 2014-2015

Bij het toezicht voor het schooljaar 2014-2015 volgt de Inspectie de weg der geleidelijkheid, waarbij het gaat om ‘risicogericht’ toezicht houden en ‘afgestemd op de regionale situatie’. De inspecteurs zullen in het schooljaar 2014-2015 vooral een signalerende en stimulerende rol hebben.

Praktijkervaring afwikkeling oude samenwerkingsverbanden

Bij de eindcontrole van de oude samenwerkingsverbanden per 31 juli 2014 zijn er wel wat praktische zaken te melden. Zolang de jaarrekeningen niet gecontroleerd zijn dienen deze nog niet naar de kamer van koophandel gestuurd te worden. Uit de controle kunnen immers nog correcties volgen. In ieder geval dient het eigen vermogen nihil te zijn en zijn er alleen nog balansposten die afgewikkeld moeten worden (vorderingen en schulden). Overigens kan de eindbalans ook per 31 december 2014 opgemaakt worden. Belangrijk is het naar onze mening dat de samenwerkingsverbanden het plan van verdeling/vereffening opnemen (als toelichting) in de jaarrekening.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Bij de nieuwe samenwerkingsverbanden zien wij een aantal interessante ontwikkelingen. Vanuit ons vakgebied is dat onder andere het ‘verlengde boekjaar’. Let hierbij op het verlengde boekjaar tot en met 31 december 2015; dit kan immers niet altijd, dat hangt af van het jaar van oprichting, de statuten  en wat er feitelijk is gebeurd binnen het samenwerkingsverband. Verder is het goed om te kijken naar de inzet van de middelen in relatie tot het ondersteuningsplan. Wie gaat dit controleren? Dit wordt niet standaard gedaan door de accountant van het samenwerkingsverband; deze kijkt naar de middelen die niet zijn overgedragen. Dit wordt ook niet standaard gedaan door de accountant van het schoolbestuur. Wij blijven u in ieder geval op de hoogte houden over de samenwerkingsverbanden de komende periode.

Wilt u reageren of meer informatie?