Schoolbestuur, bent u trots op uw bestuursverslag?

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Verantwoording is belangrijk vanwege de controle maar ook voor het leereffect.

Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt? En wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.

Bent u een schoolbestuur in het PO of VO en trots op uw bestuursverslag over 2020? Stuur dit dan vóór 1 oktober 2021 naar info@bravo-onderwijs.nl en maak kans op de BRAVO-Bestuursbokaal voor het beste bestuursverslag van Nederland!

Uw verslag moet voldoen aan de maatschappelijke thema’s per sector zoals verplicht gesteld door het ministerie van OCW. Daarnaast wordt het beoordeeld op de onderdelen Intern toezicht, Bestuur/bestuurder, Ouder/leerling/docent en Toekomstige ontwikkelingen. Ook wordt gekeken naar communicatieve aspecten als beeld- en taalgebruik.

De jury bestaat uit accountants, Ouders van Waarde en afvaardigingen van VTOI-NVTK en de PO-Raad en VO-raad.

De BRAVO-Bestuursbokaal wordt op 25 november 2021 uitgereikt.

Kijk voor meer informatie op
www.bravo-onderwijs.nl/bestuursbokaal

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?