Tijdigheid verklaring omtrent het gedrag (VOG) na storing Justis

Zoals bekend is er tussen 15 oktober 2021 en 5 november 2021 een storing geweest bij Justis bij het aanvragen van verklaringen omtrent het gedrag (VOG). Hierdoor konden schoolbesturen in die periode geen aanvraag voor een VOG indienen. De vraag is hoe hiermee wordt omgegaan door accountants en door de Inspectie.

Informatiebijeenkomst Onderwijsaccountantsprotocol 2021

Op 26 november jl. vond de Informatiebijeenkomst over het Onderwijsaccountantsprotocol 2021 plaats. Het was een digitale bijeenkomst, waarbij de Inspectie van het Onderwijs het nieuwe protocol presenteerde. Tijdens de bijeenkomst werd ook ingegaan op de problemen rondom het aanvragen van VOG’s bij Justis eind oktober. 

In deze Informatiebijeenkomst is aangegeven dat accountants in deze situatie op dezelfde manier moeten handelen als in andere situaties waarbij een VOG niet tijdig is ontvangen. Dat betekent dat, wanneer een VOG later is gedateerd dan de datum in dienst, een VOG niet tijdig is, en dat de accountant dit door middel van een verslag van bevindingen moet melden aan de Inspectie. Dus ook wanneer dit het gevolg is van de storing. 

Hoe gaat de Inspectie om met deze meldingen?

Het toezicht van de Inspectie wordt niet aangepast, maar in de afhandeling van de verslagen van bevindingen houdt de Inspectie wel rekening met de storing.

Wat moet ik nu doen als schoolbestuur?

Wanneer het niet tijdig ontvangen van een VOG een gevolg is van de storing bij Justis, adviseren we om dit vast te leggen in de personeelsadministratie. Vervolgens kunt u in de afstemming van de bevindingen over tijdigheid van VOG’s deze informatie aan uw accountant verstrekken. De accountant kan dit, wanneer de informatie geverifieerd kan worden, opnemen in het verslag van bevindingen over de tijdigheid van VOG’s.

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?