Update fiscale gevolgen voor de beloning van toezichthouders

In oktober hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen voor de beloning van toezichthouders. Als gevolg van de wijzigingen in de wetgeving zouden onderwijsinstellingen bij toezichthouders altijd loonheffing in moeten houden op de vergoeding. In de afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest. Zo is het definitieve wetsvoorstel DBA aangenomen door de Eerste Kamer. Ook ten aanzien van de verplichte inhouding van loonbelasting zijn er ontwikkelingen.

Per 1 mei 2016 gaat WDBA definitief in

De wet DBA treedt definitief in werking per 1 mei 2016. Vanaf dat moment vervalt de mogelijkheid gebruik te maken van een VAR-verklaring. Om toch zekerheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie is het mogelijk overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Tot 1 mei 2017 geldt vervolgens een implementatiefase, waarin de Belastingdienst wel toezicht houdt maar nog geen handhavingsmaatregelen neemt. Na deze datum zal de Belastingdienst wel strikt handhaven.

Toch geen fictieve dienstbetrekking toezichthouders?

Met de afschaffing van de VAR zou sprake zijn van een verplichte (fictieve) dienstbetrekking voor toezichthouders. De staatssecretaris heeft afgelopen week in de Eerste Kamer echter aangegeven de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders volledig te willen afschaffen. Naar verwachting wordt de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders nog vóór de inwerkingtreding van de wet DBA op 1 mei 2016 met behulp van een beleidsbesluit afgeschaft.

Wat betekent dit voor onderwijsinstellingen?

Voor de onderwijsinstelling betekent dit dat de toezichthouder waarschijnlijk niet per definitie in de loonaangifte hoeft te worden betrokken. Ook voor hen staat dan de mogelijkheid open loonheffing achterwege te laten door een overeenkomst af te sluiten met de toezichthouder. Uiteraard kan ook een onderwijsinstelling ervoor kiezen deze overeenkomst vooraf ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. Wij zijn u graag van dienst bij deze werkzaamheden. Daarnaast houden wij u graag op de hoogte zodra de toezegging definitief tot stand komt.

Tip! beoordeel tijdig of u de overeenkomst met uw toezichthouders wilt voorleggen aan de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de kwalificatie van de overeenkomst.

Let op! bovenstaande berichten over de fictieve dienstbetrekking zijn nog geen wetgeving. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Thomas Neijzen

Thomas Neijzen

Wilt u reageren of meer informatie?