Winnaars BRAVO Bestuursbokaal 2020 bekend!

Op donderdag 10 december 2020 was het zover! Voor de 14e achtereenvolgende keer zijn de winnaars van het beste bestuursverslag in het Primair – respectievelijk Voortgezet Onderwijs bekendgemaakt. De bestuursverslagen van de Leo Kanner Onderwijsgroep te Leiderdorp (PO) en het CITAVERDE College te Herten (VO) zijn uitgeroepen tot de winnaars. Zij ontvangen de BRAVO Bestuursbokaal 2020. Dit is de prijs die Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortgezegd: BRAVO) uitreikt aan scholen die het Beste Bestuursverslag in het PO respectievelijk VO kunnen voorleggen.

Jury verkiezing beste bestuursverslagen
> Bart Vogels (juryvoorzitter, partner Wijs Accountants en secretaris RJ-werkgroep Onderwijs)
> Fenna van Berkel (beleidsadviseur PO-raad)
> Paul Huisman (senior beleidsadviseur VO-raad)
> Marian de Regt (beleidsadviseur VTOI-NVTK)
> Kees Blokland (oud-secretaris Ouders en COO / Ouders van Waarde, adviseur Beteor)

Genomineerden categorie primair onderwijs:
> Lucas Onderwijs te Den Haag
> Movare Onderwijsstichting te Kerkrade
> Leo Kanner Onderwijsgroep te Leiderdorp
> St. Primair Onderwijs Peelraam te Mill

Genomineerden categorie voortgezet onderwijs:
> Helicon Opleidingen te ‘s-Hertogenbosch 
> CITAVERDE College te Herten 
> Het Assink Lyceum te Haaksbergen 
> CVO te Rotterdam en omstreken

Besturen hadden tot 1 oktober 2020 de tijd hun bestuursverslag 2019 per mail in te sturen. BRAVO heeft in totaal 26 bestuursverslagen ontvangen. Een team van ervaren adviseurs van de aangesloten administratiekantoren binnen BRAVO heeft met behulp van de bestuursverslagscan alle inzendingen beoordeeld en acht nominaties geselecteerd. Vier nominaties in het primair onderwijs en vier nominaties in het voortgezet onderwijs.

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt?

Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.

Lees het jaarverslag van de Leo Kanner Onderwijsgroep via: https://www.leokanner.nl/uploads/portal/documenten/LKO_jaarverslag_2019.pdf en het jaarverslag van het CITAVERDE College via: https://dms.citaverde.nl/Publiek/Jaarverslag%202019%20DEF-voor%20web.pdf

Marc Heijligers

Marc Heijligers

Wilt u reageren of meer informatie?