Een zelf-toetsing; zijn we ‘in control’?

Wellicht is de vraag al eens gesteld door de directie, bestuurder of toezichthouder; zijn we ‘in control’? Als u die vraag nog niet hebt gehad dan gaat die spoedig komen, want de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de verslaggeving in de onderwijssector wijzen daarop.

We noemen enkele voorbeelden:

  • Strategische agenda PO-raad (2018-2021). In de code Goed Bestuur en zelfevaluatie staat; besturen moeten zelf het goede voorbeeld geven ten aanzien van de verantwoording. Het is de verwachting dat dit ook zal gaan gelden voor het VO en opgenomen wordt in de actualisatie Code Goed Onderwijsbestuur VO (najaar 2018).
  • Het control statement en normenkader (in toelichtende brochure ‘Richtlijn Jaarverslag Onderwijs’)
  • In de continuïteitsparagraaf (toekomstparagraaf); Niet alleen zorgen voor een adequaat interne beheersingssysteem, maar ook verslag doen van de werking en evaluatie van dit systeem.
  • In het rapport van de Taskforce Publieke Verantwoording (2017); een ‘in control verklaring’ (in control statement).
  • In de ‘Handreiking Jaarverslag voor Toezichthouders’ (2018) van de VTOI (onderwijs) en NVTK (kinderopvang); verslag van de zelfevaluatie.
  • In ‘Naar een ander bestuursverslag’ (OCW verantwoordingsronde 2017 en 2018); met een ‘in control statement’ legt het bestuur verantwoording af over de kwaliteit van de interne beheersing. 

Eigen regie in Finance

Deze landelijke ontwikkelingen in de onderwijssector wijzen erop dat de school en/of het bestuur actief de regie moet nemen om te evalueren waar ze staan als het gaat om ‘in control’ zijn.

Maar los van de voorschriften zou u zelf moeten willen weten waar uw organisatie jaarlijks staat als het gaat om het interne beheersings- en controlesysteem (het ‘in control’ zijn). De verslaggevingsvoorschriften laten het schoolbestuur vrij om daar invulling aan te geven, maar de kern is dat het bestuur zorgdraagt voor een goed functionerend intern beheersings- en controlesysteem en daarover wordt op grond van RJ660.512 in het bestuursverslag gerapporteerd.

Webbased Finance Zelfevaluatie

Om zelf te toetsen of de school ‘in control’ is, is er nu een webbased Finance Zelfevaluatie beschikbaar (voor zowel PO als VO),  waarbij u zelf online kan evalueren waar de school staat als het gaat om ‘in control’ zijn. Dit kunt u zelf online doen, op elk willekeurig moment.

De structuur achter deze Finance Zelfevaluatie is al sinds 2013 bewezen succesvol in de onderwijssector. Door deze evaluatie nu te vertalen naar een online platform is de evaluatie toegankelijker en makkelijker (zelf) uit te voeren.  

Het schoolbestuur kan jaarlijks zelf een online evaluatie uitvoeren om de mate van ‘in control’ zijn te bepalen. Deze Finance evaluatie is speciaal daarvoor ontwikkeld. Heel gebruikersvriendelijk en overzichtelijk en met een heldere automatische rapportage en een dashboard aangevuld met het monitoren via de PDCA cyclus voor de noodzakelijke verbeteringen.

Meer informatie of starten?

Wij willen graag met u in contact komen voor een vervolgstap. Wilt u meer weten via een demo en uitleg over zelfevaluaties? Meldt u dan aan door door een email te sturen naar mail@wijsaccountants.nl

 

Bart Vogels

Bart Vogels

Wilt u reageren of meer informatie?