Wat doen wij

Wij controleren jaarrekeningen en bekostigingsgegevens van onderwijsinstellingen en kinderopvang organisaties. Dit is een verplichting waarbij we zijn gehouden aan de controlevoorschriften vanuit het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsaccountantsprotocol) en onze beroepsorganisatie (NBA). Daar houdt het echter niet bij op. Wij helpen schoolbesturen en kinderopgvang organisaties vooruit, op vele gebieden:

 • In Control Statement (ICS)
 • Doordecentralisatie van huisvesting
 • Digitaliseren van de administratie en de administratieve processen
 • Fusies
 • Fraude-onderzoeken
 • Fiscale thema's (omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting)
 • Horizontaal Toezicht (HT) belastingdienst
 • Opzetten van projectadministraties en de controle van subsidietrajecten
 • Benchmark
 • Werkostenregeling (WKR)
 • Internationaal onderwijs
 • Samenwerkingsvormen (peuterwerk, kinderopvang en zorg)