Wijs Accountants

Wijs Accountants is een landelijk opererend team van professionals. We zijn als accountantskantoor volledig gespecialiseerd in de onderwijssector en kinderopvangorganisaties.

Actieve betrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs

Als gespecialiseerd accountantskantoor in de onderwijssector zitten we bij de landelijke overlegstructuren van accountants, het Ministerie van OC&W en de Inspectie van het Onderwijs.

Onderwijsaccountantsprotocol OCW

Wij nemen deel aan het accountantsoverleg van de Inspectie van het Onderwijs. Elk jaar wordt in het voorjaar en in het najaar in een accountantsoverleg de wijzigingen in het onderwijsaccountantsprotocol besproken. De uitkomsten worden jaarlijks besproken in november in een informatiebijeenkomst voor alle accountants in het onderwijs.

Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO/RJ/RJ660)

De verslaggevingsvoorschriften voor de onderwijssector liggen vast in de 'Regeling jaarverslaggeving onderwijs' (RJO). In deze RJO worden onder andere de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing verklaard. Voor het onderwijs is er ook nog een specifieke Richtlijn; RJ 660 (Onderwijsinstellingen). Wijs Accountants is lid van de RJ-werkgroep Onderwijs. In deze werkgroep worden beslissingen voorbereid ten aanzien van de verwerking van wijzigingen in wet- en regelgeving in de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen.